23 januari 2022

Lepelaarsplassen

 


De Lepelaarsplassen, Oostvaardersplassen, Marker Wadden en het Markermeer vormen samen het natuurgebied Nationaal Park Nieuwland. De kern van de Lepelaarsplassen bestaat uit kleimoeras met drie plassen die ontstaan zijn door zandwinning tijdens de bouw van de Oostvaardersdijk. Langs de dijk bevindt zich een vierde (kwel)plas. Het gebied is vernoemd naar een klein groepje lepelaars die hier in het verleden broedden, maar zij hebben tegenwoordig hun plek op de Waddeneilanden gevonden. 

De Lepelaarsplassen behoort tot één van de mooiste natuurgebieden van Flevoland met plassen, rietvelden en natte graslanden en hierdoor een waar vogelparadijs. Je loopt hier tussen de rietvelden en wilgenbossen, bramenstruiken, langs hoge schietwilgen en overhangende vlierstruiken. Rond de Lepelaarsplassen liggen verschillende observatiepunten, waaronder observatiehut de Lepelaar. 

Deze hut biedt uitzicht op de Grote Plas, twee vogeleilandjes, het omringende wilgenbos en een aalscholverkolonie. 

Ik was al een paar maanden niet niet naar de Lepelaarsplassen geweest maar omdat het ook het gebied van de ijsvogel is (en die staat nog steeds hoog op mijn "fotografeer wensenlijstje") werd het weer eens tijd. De ijsvogel heeft zich niet laten zien, wel zwommen er kuifeenden, een paar grauwe ganzen en een zwarte zwaan. 

         
Een paar dagen later ben ik weer teruggegaan naar de vogelhut in de hoop deze keer wel de ijsvogel (een vrouwtje) te zien. Tevergeefs de tak waarop zij haar vis eet en regelmatig zit, bleef leeg. 


Teruglopend vanaf de vogelhut zaten in de boom langs het pad een paar staartmeesjes. De meesjes zaten geen moment stil, waardoor de foto niet helemaal scherp geworden is. Ik denk dat de koude en stijve handen die ik door de tocht in de vogelhut gekregen had, ook hieraan hebben bijgedragen. 


Het begroeide moerasdeel is spontaan ontstaan na de drooglegging van Zuidelijk Flevoland. Verder bestaat het gebied grotendeels uit open water, nat grasland en rietlanden. 
De Lepelaarsplassen is ook het leefgebied van de otter en de bever. Misschien zie ik die, net zo als de ijsvogel, een volgende keer.