13 mei 2020

Lepelaarsplassen

Vorige week zondag ben ik naar de Lepelaarsplassen geweest. Heel stom, het ligt bijna bij mij om de hoek, maar ik was er nog niet eerder geweest. Wat een schitterend natuurgebied! Echt een aanrader om een keer te bezoeken als je in de buurt bent.De Lepelaarsplassen zijn in 1968 ontstaan bij het droogleggen van Zuid Flevoland en is sinds 1971 aangewezen als natuurreservaat. 
Samen met het Wilgenbos en de Oostvaardersplassen vormt het gebied het 'Nationaal park Nieuw Land'. Het is een natuurgebied dat bestaat uit plassen, rietvelden en natte graslanden en is daardoor een paradijs voor water- en moerasvogels. 
Grote aantallen vogels komen naar de Lepelaarsplassen om nesten te bouwen en hun kuikens groot te brengen. In greppels, slootjes en poelen zitten stekelbaarsjes, kikkers en grote insekten: het is een geliefd jaaggebied voor de grote zilverreiger, blauwe reiger , lepelaar en roerdomp. Omgeknaagde bomen verraden de aanwezigheid van bevers.
(Bron: www.nationaalparknieuwland.nl/lepelaarsplassen)

Over het smalle wandelpad, meer een graspad tussen onder andere het fluitekruit en koolzaad, ben ik naar de observatiehut aan de grote plas gelopen. Het wandelpad was op zich al een "feest"; aan de ene kant hoorde je volop vogels zingen (helaas lieten zij zich niet zien) en aan de andere kant hoorde je het kwaken van de kikkers in de sloot. Verder hoorde je niets. Kortom het was echt genieten van de ruige natuur, de vlinders, het gezang van de vogels. Eigenlijk was het genieten van alles!

Boterbloem

Fluitekruid

Smeerwortel

DovenetelZwaluw (had een nest in de observatiehut gebouwd)


Koolwitje

Rups van ……. ?

Koolwitje

Dagpauwoog

Tot de volgende keer!
Annette